Uzgajališta - 8 novih uzgajališta na području Šibenika

Lokacija 1 - Šibenik

Lokacija 2 - Šibenik

Lokacija 3 - Šibenik

Lokacija 4 - Šibenik

Lokacija 5 - Šibenik